Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


feliratokkal2.jpg  

 

 

Bemutatkozás

 

Szervezet neve: „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

Formája: alapítvány

Közhasznú jogállása: közhasznú

Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. II/2.

Működési területe: Békés megye

Alapítás éve: 1991.

Bírósági bejegyzés éve: 1991.

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítványt 2 szervezet alapította a MTESZ Békés Megyei Egyesület és a SÜTŐKER Sütőipari és Kereskedelmi Zrt.

 

Az Alapítvány céljai:

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány a Békés megyében működő civil műszaki szervezetek együttműködésével, támogatásával kívánja elérni a civil szektor megerősödését a megyében. Ennek érdekében az alapítvány önkéntes képviseletet lát el érdekeik érvényesítésében, számukra képzéseket és különböző rendezvényeket szervez.

 

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy bekapcsolódjunk az önkormányzatok munkájába, részt vegyünk a megye szakmai fórumain, önkormányzati ülésein. Képviseltetjük magunkat, igyekszünk a műszaki civilek érdekeit érvényesíteni. Szeretnénk bekapcsolódni a szakember utánpótlás nevelésébe, nevezetesen a jövő műszaki szakembereinek képességfejlesztését, tehetséggondozását ellátva ezzel segítve fejlődésüket, hogy sikeres szakemberekké válhassanak.

Emellett fontosnak tartjuk a környezet- és természetvédelem, környezeti fenntarthatóság eszméinek minél szélesebb körben történő megismertetését, elterjesztést. Ezeket az elveket minden programunk során igyekeztünk tudatosítani a résztvevőkben.

 

Az Alapítvány tevékenységét a Békés Megyei Bíróság Pk. 20.535/1991/2 számú végzése alapján, az alapító okiratban foglaltak szerint, a műszaki és természettudományi szakterületen végzi:

• Tehetséges tanulók és szakemberek segítése,

• a nevelőmunkában kiemelkedő tanárok elismerése,

• diplomamunkák, tanulmányok, pályázatok díjazása,

• korszerű műszaki megoldások megvalósításának támogatása,

• szakmai tanulmányutak (belföldi, külföldi egyaránt) szervezése, valamint ösztöndíjak biztosítása révén szakmai ismeretek bővítésének elősegítése.

 

E tevékenységeket az alábbi területeken és témákban fejti ki:

• Országosan, szakma kiváló tanulója, illetve fizika és matematikai versenyek, továbbá szakmai csoportos tanulmányutak támogatása,

• megyei szinten, az általános-, közép és felsőfokú oktatásban résztvevők ösztöndíjszerű támogatása

• áttételesen az országot és a megyét átszőve olyan rendezvények közvetett és közvetlen támogatásával, mint pl; Körösök Völgye Akciócsoport programja, környezet- és természetvédelmi programok, megújuló energiák hasznosításának lehetőségei

• Civil Egyeztető Fórumok támogatása, illetve egyéb más rendezvények,

• környezetvédelem,

• az energiahatékonyság, a megújuló energiatermelés és a fenntartható fejlődés elősegítése.

 

 

 

Az alapítvány pénzügyi háttere:

 

A tevékenység anyagi fedezetét a különböző gazdálkodási lehetőségeket figyelembe véve az alábbi főbb területekről oldottuk meg:

• az alapítvány által bevitt vagyon,

• a támogatások által történő befizetések,

• pályázati lehetőségek felhasználása

• a meglévő tőke kamatkondícióval való növelése.

 

 

Az Alapítvány társadalmi szükséglet kielégítése

 

 

A 2016. március 31. és 2017. március 30. közötti időszakban is az alapítványi küldetésnek és céloknak megfelelően kívánja szervezetünk folytatni működését.

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány fő céljai 2016-ban

- A folyamatban lévő programok folytatása, lezárása

- Szolgáltatások színvonalának fenntartása, növelése

- A szakmai tevékenység erősítése

- Meglévő és új szolgáltatások rendszerének kialakítása

- A Szervezet tevékenységének népszerűsítése, társadalmi nyilvánosság biztosítása

- Megyei és helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal és államigazgatási szervekkel kapcsolatok kialakítása, elmélyítése

- Környezet- és természetvédelmi programok megvalósítása, szemléletformálás

- Képviselet a helyi és regionális Egyeztető Fórumokban

- Határon túli partner szervezeteinkkel a kapcsolatok ápolása, elmélyítése

 

E célokhoz kapcsolódva tervezzük a további tevékenységünket is kifejteni az alábbi témákban:

- képzések megvalósítása mind külső, mind az Alapítvány szervezetéhez kötődő körben

- ismeretterjesztő, a kor szakmai elvárásaira rámutató csoportos tanulmányutak szervezése

- a megye és a térségben lévő települések szintjén környezettudatosság erősítése, érdekérvényesítés és a társadalmi nyilvánosság erősítése

- példa értékű fejlesztői, szolgáltatói tevékenységek bemutatása

- az Alapítvány tanácsadói tevékenységének működtetése, fejlesztése

- együttműködés más, nemzetközi szervezetekkel

- határon átnyúló kapcsolatok létesítése, ápolása

- a környezetvédelem és fenntartható fejlődés területén végzett kutatások

- a műszaki innovációs kedv serkentése pályázatok kiírása által, a Műszaki Innovációs Díj meghirdetése és kiosztása, ezáltal szervezetünk lehetőséget biztosít a műszaki szakemberek bemutatkozására és munkájuk támogatására.

 

 

 

Az Alapítvány pénzügyi működéséről

 

Az alapítvány önfenntartó, tehát semmilyen nevesített állami támogatásban nem részesül. Így a tevékenységek ellátásához és hivatali szervezete fenntartásához az anyagi forrásokat a gazdasági feltételeket figyelembe véve a következő lehetőségekkel élve kívánja megteremteni:

 

- A Szervezeti vagyon

- Támogatások, befizetések

- A meglévő tőke növelése a kamatok által

- Pályázati források kiaknázása

- Képzések szervezése, lebonyolítása

 

 

- Sikerült két fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására forrást nyerni a Kormányhivataltól.

 

- Az önkéntes és közfoglalkoztatás adminisztrációját és a pályázatírást külső szakember segíti.

 

- Az alapítvány működésének stabilitását hivatott biztosítani, hogy az igazgatást és szervezést, a megkezdett közfoglalkoztatást és a bővülő számú önkéntesek befogadását állandó vállalkozói jogviszonyban álló szakember révén biztosítjuk.

 

- Alapítványunk nem rendelkezik saját ingatlannal. Így a szervezet tevékenységéhez szükséges irodát és tárgyi eszközöket is béreljük.

 

- Szervezetünk munkatársai, vezetői munkájuk során számos rendezvényen, konferencián vesznek részt a civil kapcsolatok erősítése végett.

 

- Szervezetünk tevékenységének és ismertségének minél szélesebb körben történő elterjedését hirdetések útján kívánjuk biztosítani. Ennek megfelelően rendezvényeinket, kezdeményezéseinket meg kívánjuk hirdetni a helyi írott és elektronikus sajtóban egyaránt.

Szervezetünk működése támogatja a

 

Tisztújító és éves beszámoló kuratórium ülés 2022.május .03

2022.04.27

A Békés Megye Müszaki Haladásért Alap Alapítvány 2022.május 03-án 14 órai kezdettel Tisztújító és éves beszámoló kuratóriumi ülést tart Békéscsabán a Civil Szervezetek Szövetségének Székházában(5600,Békéscsaba,Árpád sor 2/7.)

Gólya Pál  a kuratórium elnöke nyilatkozata szerint a kuratórium ülés után megrendezésre kerül a NEAO-KP-1-2021/8-000195 azonosító számu pályázat keretein belül az INNOVÁCIÓS DÍJ 2021 átadása az innovációt kedvelő és müvelő diákok részére. 

 

Az Innovációs Díjat átadja   Majoros Béla Úr a MTESZ Békés Megyei Egyesület elnöke a Békés Megye Műszaki Haladásért Alap Alapítvány alapító tagja és Gólya Pál a Békés Megye Műszaki Haladásért Alap Alapítvány kuratórium elnöke..

Részletes beszámolót a rendezvény után töltünk fel  honlapunkra.

 

Gólya Pál a kuratórium elnöke Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát kapta március 15-ei ünnep alkalmából..

2021.03.25

Áder János köztársasági elnök március 15-ei ünnepünk alkalmából

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT  polgári tagozata kitüntetést adományozta 

Gólya Pálnak a MTESZ Békés Megyei Egyesület igazgatójának,a Békés Megye Műszaki Haladásért Alap Alapítvány kuratórium elnökének 

a Békés megyei civil közéletben vállalt kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Szívből gratulálunk Elnök Úrnak.

Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk.

 

"BMMHA"Alapítvány kuratórium  elnöksége  nevében,

 

Nagy Sándor

 projekt koordinátor,az alapítvány adminisztrátora.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

"Békés Megye Haladásért Alap"Alapítvány 2020.július 14-én megtartott kuratórium űlése.

2020.11.24

Beszámoló a 2020.július 14-én megrendezett kuratórium ülésről. 

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00547

2020.11.23

 

"Békés Megye Haladásért Alap"Alapítvány és a COVID-19

2020.06.10

Mennyire érintette a Covid -19 Alapítványunk működését 2020. első felében?

Erre és az ehhez kapcsolódó negativ hatású dolgokról szeretnék pár sort írni és rávilágítani arra,hogy nem csak a gazdaság hanem a Civil Szervezetek munkája is megérezte azt a nyomást ami szinte az egész világra rá telepedett. .

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00547 Szemléletformálási programok felhívása!

2020.05.26

Környezeti és energiahatékonysági operativ program szemléletformálás keretében készülő projekthez"Szemléletformálás műszaki szemlélettel""címmel.

"Békés Megye Műszaki haladásért Alap" Alapítvány megvalósíthatósági tanulmány.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

NEA-UN-20-O-V-0076 azonosítószámú pályázat 2020.

2020.04.27

Ezúton tájékoztatjuk,hogy az Ön által képviselt szervezet a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedék jövőjéért kollégiuma által 2019 október 1-én megjelentetett NEA -UN_20 -o kódszámú "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020"című pályázati kiírásra benyújtott ,NEA-UN-20-O-V-_0076 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett ,Innovációs díj 2020 című pályázata alapján ismételten pénzügyi támogatásban részesül.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Pályázatok | Hozzászólások: 0

EFOP-5.2.2-17-2017-00077 aloldal

2019.11.05

Hankook Abroncsadományozási Program

2018.09.25

Egy szett Hankook gumiabroncs beszerzése a Hankook Abroncsadományozási Program keretében.  hankook_logo.svg_.png

 

NEA-UN-17-SZ-0322

2018.06.01

A Nemzeti Együttműködési Alap 2017-ben meghirdetett szakmai pályázata az Új Nemzedék kollégiumban.
nea-logo.jpg

 

Képgaléria

EFOP-5.2.2-17-2017-00077

Dátum: 2020.02.20
Fénykép: 10
Mappák: 1

Közhasznúsági jelentés 2015

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 10
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2017

Dátum: 2018.06.01
Fénykép: 11
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2018

Dátum: 2019.05.15
Fénykép: 10
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2019.

Dátum: 2020.11.23
Fénykép: 22
Mappák: 1

Közhasznúsági jelentés és Mérleg 2016

Dátum: 2017.06.02
Fénykép: 0
Mappák: 0

Kuratóriumi ülések

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 13
Mappák: 0

Részvétel a Civil Bálon

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 12
Mappák: 0

Tárgyi erőforrások

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 36
Mappák: 5
 

Fényképek