Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


feliratokkal2.jpg  

 

 

Bemutatkozás

 

Szervezet neve: „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

Formája: alapítvány

Közhasznú jogállása: közhasznú

Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. II/2.

Működési területe: Békés megye

Alapítás éve: 1991.

Bírósági bejegyzés éve: 1991.

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítványt 2 szervezet alapította a MTESZ Békés Megyei Egyesület és a SÜTŐKER Sütőipari és Kereskedelmi Zrt.

 

Az Alapítvány céljai:

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány a Békés megyében működő civil műszaki szervezetek együttműködésével, támogatásával kívánja elérni a civil szektor megerősödését a megyében. Ennek érdekében az alapítvány önkéntes képviseletet lát el érdekeik érvényesítésében, számukra képzéseket és különböző rendezvényeket szervez.

 

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy bekapcsolódjunk az önkormányzatok munkájába, részt vegyünk a megye szakmai fórumain, önkormányzati ülésein. Képviseltetjük magunkat, igyekszünk a műszaki civilek érdekeit érvényesíteni. Szeretnénk bekapcsolódni a szakember utánpótlás nevelésébe, nevezetesen a jövő műszaki szakembereinek képességfejlesztését, tehetséggondozását ellátva ezzel segítve fejlődésüket, hogy sikeres szakemberekké válhassanak.

Emellett fontosnak tartjuk a környezet- és természetvédelem, környezeti fenntarthatóság eszméinek minél szélesebb körben történő megismertetését, elterjesztést. Ezeket az elveket minden programunk során igyekeztünk tudatosítani a résztvevőkben.

 

Az Alapítvány tevékenységét a Békés Megyei Bíróság Pk. 20.535/1991/2 számú végzése alapján, az alapító okiratban foglaltak szerint, a műszaki és természettudományi szakterületen végzi:

• Tehetséges tanulók és szakemberek segítése,

• a nevelőmunkában kiemelkedő tanárok elismerése,

• diplomamunkák, tanulmányok, pályázatok díjazása,

• korszerű műszaki megoldások megvalósításának támogatása,

• szakmai tanulmányutak (belföldi, külföldi egyaránt) szervezése, valamint ösztöndíjak biztosítása révén szakmai ismeretek bővítésének elősegítése.

 

E tevékenységeket az alábbi területeken és témákban fejti ki:

• Országosan, szakma kiváló tanulója, illetve fizika és matematikai versenyek, továbbá szakmai csoportos tanulmányutak támogatása,

• megyei szinten, az általános-, közép és felsőfokú oktatásban résztvevők ösztöndíjszerű támogatása

• áttételesen az országot és a megyét átszőve olyan rendezvények közvetett és közvetlen támogatásával, mint pl; Körösök Völgye Akciócsoport programja, környezet- és természetvédelmi programok, megújuló energiák hasznosításának lehetőségei

• Civil Egyeztető Fórumok támogatása, illetve egyéb más rendezvények,

• környezetvédelem,

• az energiahatékonyság, a megújuló energiatermelés és a fenntartható fejlődés elősegítése.

 

 

 

Az alapítvány pénzügyi háttere:

 

A tevékenység anyagi fedezetét a különböző gazdálkodási lehetőségeket figyelembe véve az alábbi főbb területekről oldottuk meg:

• az alapítvány által bevitt vagyon,

• a támogatások által történő befizetések,

• pályázati lehetőségek felhasználása

• a meglévő tőke kamatkondícióval való növelése.

 

 

Az Alapítvány társadalmi szükséglet kielégítése

 

 

A 2016. március 31. és 2017. március 30. közötti időszakban is az alapítványi küldetésnek és céloknak megfelelően kívánja szervezetünk folytatni működését.

 

A „Békés Megye Műszaki Haladásért Alap” Alapítvány fő céljai 2016-ban

- A folyamatban lévő programok folytatása, lezárása

- Szolgáltatások színvonalának fenntartása, növelése

- A szakmai tevékenység erősítése

- Meglévő és új szolgáltatások rendszerének kialakítása

- A Szervezet tevékenységének népszerűsítése, társadalmi nyilvánosság biztosítása

- Megyei és helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal és államigazgatási szervekkel kapcsolatok kialakítása, elmélyítése

- Környezet- és természetvédelmi programok megvalósítása, szemléletformálás

- Képviselet a helyi és regionális Egyeztető Fórumokban

- Határon túli partner szervezeteinkkel a kapcsolatok ápolása, elmélyítése

 

E célokhoz kapcsolódva tervezzük a további tevékenységünket is kifejteni az alábbi témákban:

- képzések megvalósítása mind külső, mind az Alapítvány szervezetéhez kötődő körben

- ismeretterjesztő, a kor szakmai elvárásaira rámutató csoportos tanulmányutak szervezése

- a megye és a térségben lévő települések szintjén környezettudatosság erősítése, érdekérvényesítés és a társadalmi nyilvánosság erősítése

- példa értékű fejlesztői, szolgáltatói tevékenységek bemutatása

- az Alapítvány tanácsadói tevékenységének működtetése, fejlesztése

- együttműködés más, nemzetközi szervezetekkel

- határon átnyúló kapcsolatok létesítése, ápolása

- a környezetvédelem és fenntartható fejlődés területén végzett kutatások

- a műszaki innovációs kedv serkentése pályázatok kiírása által, a Műszaki Innovációs Díj meghirdetése és kiosztása, ezáltal szervezetünk lehetőséget biztosít a műszaki szakemberek bemutatkozására és munkájuk támogatására.

 

 

 

Az Alapítvány pénzügyi működéséről

 

Az alapítvány önfenntartó, tehát semmilyen nevesített állami támogatásban nem részesül. Így a tevékenységek ellátásához és hivatali szervezete fenntartásához az anyagi forrásokat a gazdasági feltételeket figyelembe véve a következő lehetőségekkel élve kívánja megteremteni:

 

- A Szervezeti vagyon

- Támogatások, befizetések

- A meglévő tőke növelése a kamatok által

- Pályázati források kiaknázása

- Képzések szervezése, lebonyolítása

 

 

- Sikerült két fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására forrást nyerni a Kormányhivataltól.

 

- Az önkéntes és közfoglalkoztatás adminisztrációját és a pályázatírást külső szakember segíti.

 

- Az alapítvány működésének stabilitását hivatott biztosítani, hogy az igazgatást és szervezést, a megkezdett közfoglalkoztatást és a bővülő számú önkéntesek befogadását állandó vállalkozói jogviszonyban álló szakember révén biztosítjuk.

 

- Alapítványunk nem rendelkezik saját ingatlannal. Így a szervezet tevékenységéhez szükséges irodát és tárgyi eszközöket is béreljük.

 

- Szervezetünk munkatársai, vezetői munkájuk során számos rendezvényen, konferencián vesznek részt a civil kapcsolatok erősítése végett.

 

- Szervezetünk tevékenységének és ismertségének minél szélesebb körben történő elterjedését hirdetések útján kívánjuk biztosítani. Ennek megfelelően rendezvényeinket, kezdeményezéseinket meg kívánjuk hirdetni a helyi írott és elektronikus sajtóban egyaránt.

Szervezetünk működése támogatja a

 

"Békés Megye Haladásért Alap"Alapítvány 2020.július 14-én megtartott kuratórium űlése.

2020.11.24

Beszámoló a 2020.július 14-én megrendezett kuratórium ülésről. 

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00547

2020.11.23

 

"Békés Megye Haladásért Alap"Alapítvány és a COVID-19

2020.06.10

Mennyire érintette a Covid -19 Alapítványunk működését 2020. első felében?

Erre és az ehhez kapcsolódó negativ hatású dolgokról szeretnék pár sort írni és rávilágítani arra,hogy nem csak a gazdaság hanem a Civil Szervezetek munkája is megérezte azt a nyomást ami szinte az egész világra rá telepedett. .

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00547 Szemléletformálási programok felhívása!

2020.05.26

Környezeti és energiahatékonysági operativ program szemléletformálás keretében készülő projekthez"Szemléletformálás műszaki szemlélettel""címmel.

"Békés Megye Műszaki haladásért Alap" Alapítvány megvalósíthatósági tanulmány.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

NEA-UN-20-O-V-0076 azonosítószámú pályázat 2020.

2020.04.27

Ezúton tájékoztatjuk,hogy az Ön által képviselt szervezet a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedék jövőjéért kollégiuma által 2019 október 1-én megjelentetett NEA -UN_20 -o kódszámú "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020"című pályázati kiírásra benyújtott ,NEA-UN-20-O-V-_0076 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett ,Innovációs díj 2020 című pályázata alapján ismételten pénzügyi támogatásban részesül.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Pályázatok | Hozzászólások: 0

EFOP-5.2.2-17-2017-00077 aloldal

2019.11.05

Hankook Abroncsadományozási Program

2018.09.25

Egy szett Hankook gumiabroncs beszerzése a Hankook Abroncsadományozási Program keretében.  hankook_logo.svg_.png

 

NEA-UN-17-SZ-0322

2018.06.01

A Nemzeti Együttműködési Alap 2017-ben meghirdetett szakmai pályázata az Új Nemzedék kollégiumban.
nea-logo.jpg

 

Képgaléria

EFOP-5.2.2-17-2017-00077

Dátum: 2020.02.20
Fénykép: 10
Mappák: 1

Közhasznúsági jelentés 2015

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 10
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2017

Dátum: 2018.06.01
Fénykép: 11
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2018

Dátum: 2019.05.15
Fénykép: 10
Mappák: 0

Közhasznúsági jelentés 2019.

Dátum: 2020.11.23
Fénykép: 22
Mappák: 1

Közhasznúsági jelentés és Mérleg 2016

Dátum: 2017.06.02
Fénykép: 0
Mappák: 0

Kuratóriumi ülések

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 13
Mappák: 0

Részvétel a Civil Bálon

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 12
Mappák: 0

Tárgyi erőforrások

Dátum: 2016.07.13
Fénykép: 36
Mappák: 5
 

Fényképek